Với mục đích tinh giản hóa, đặt mục tiêu chuyên nghiệp đồng bộ. Công ty Magin Gam tiến hành mở rộng văn phòng làm việc tại không gian làm việc mở cùng Up - số 1 Lương Yên.